nlp_praktikas

Artimiausi tęstiniai „NLP PRAKTIKAS“ mokymai
KAUNE ir/arba VILNIUJE 2018 m.
1 modulis: vasario 10 – 11 d.
2 modulis: kovo 3 – 4 d.
3 modulis: balandžio 14 – 15 d.
4 modulis: gegužės 12 – 13 d.
5 modulis: birželio 9 – 10 d.

Mokymų kaina: 
Pirmiems 10 užsiregistravusių (tiek juridiniams, tiek fiziniams asm.): 500 EUR + PVM, po to 650 Eur + PVM
Minimalus grupės dydis: 10 dalyvių.
Registracija ir papildoma informacija: Andrius Jarašiūnas
telefonas
+ 370 620 20070 el. paštas andrius@nlpinstitutas.lt

Dabar NeuroLingvistinis Programavimas yra laikomas šiuolaikinio žmogaus komunikacijos kultūra. NLP idėjos, technikos, modeliai aktyviai ir plačiai taikomi verslo mokymuose, verslo konsultavime, koučinge. Juk be raporto (darnos) jau neįsivaizduojamos, derybos, pardavimai, klientų aptarnavimas. Didžiulė  mokymų vedimo ir dalyvavimo versle patirtis leido Šiuolaikinio NLP Instituto komandai surinkti, išgryninti ir adaptuoti klasikines ir šiuolaikines NLP technikas ir metodus ypatingai efektyviai veikiančius XXI amžiuje.

Rinktis šiuos mokymus verta jei siekiate:
Įgyti įgūdžius leidžiančius valdyti komunikacijos procesą.
Išmokti valdyti savo bei pašnekovo reakcijas ir būsenas.
Lavinti gebėjimą daryti tikslingą įtaką.

Šie įgūdžiai leis Jums pasiekti savo tikslus greičiau ir lengviau. Leis būti kitokiu. Geresniu.

Mokymai skirti:
Verslo savininkams, vadovams, pardavimų vadybininkams, personalo vadovams, konsultantams ir visiems tiems, kas nuolat derisi, susiduria su klientų prieštaravimams, turi motyvuoti darbuotojus bei yra orientuoti į konstruktyvų dialogą, komunikacinių tikslų pasiekimą, pašnekovo įtikinimą.

NLP knygaMokymų forma ir metodai:

Mokymai vykta nuosekliai lavinant visus NLP praktiko įgūdžius.
Visos technikos yra demonstruojamos ir aptariamos su dalyviais.
Nuolatinis grįžtamasis ryšys ir palaikymas iš trenerių užtikrina įgūdžių susiformavimą.
Mokymų dalyviai aprūpinami dalomąja medžiaga ir visomis reikalingomis mokymuisi priemonėmis.

 

Išsami mokymų programa:

Pirmas modulis: NLP pagrindai. Efektyvios komunikacijos įgūdžiai. Tikslų formulavimas.

Šiame modulyje išmoksite: sutelkti dėmesį į svarbiausius efektyvios komunikacijos aspektus; atskirti kokiu būdu jūs ar jūsų pašnekovas apdoroja informaciją; pastebėti pašnekovo būsenos pasikeitimus. Įgysite įgūdžius, kurie leis pakreipti komunikaciją norima linkme, daryti įtaką savo ir pašnekovo mąstymo procesui bei būsenoms. Sutelkti savo ir pašnekovo dėmesį į sprendimų paiešką; išnaudoti turimus ir kurti naujus resursus; kurti vertybėmis grįstus santykius; neutralizuoti neigiamas ir stiprinti teigiamas reakcijas į išorinius dirgiklius.

Modulio temos:

1modulis

 • Bazinės NLP prielaidos – patvirtinančios NLP veiksmingumą.
 • Meta pranešimas (kongruencija) – gebėjimas parodyti save tokį kokį nori.
 • Patirtis: skirtumai tarp sensorinės patirties (kas buvo iš tikrųjų) ir abstrakčių kategorijų (apibendrinimų).
 • Kalibruotė – sensorinių verbalinių ir neverbalinių pašnekovo signalų skaitymo procesas.
 • Raportas: darna (susitapatinimas) ir vedimas komunikacijoje. Prisiderinimas prie išorinių (pozos, gestų, balso, kvėpavimo) ir vidinių (tikslų, vertybių, įsitikinimų, emocijų) parametrų.
 • Reprezentacinės sistemos (VAK) – informacijos priėmimo kanalai formuojantys subjektyvų aplinkos suvokimą.
 • Kriterijais paremtų tikslų formulavimas GSR.
 • Disney kūrybiškumo strategija.

Antras modulis: Asmeninės patirties struktūra. Reakcijų, į patirtus išgyvenimus, keitimo būdai.

Šiame modulyje išmoksite: atskirti patirties elementus, kurie lemia tam tikrą reakciją į patirtį ir keisti vienus elementus kitais, kad gautumėte norimą reakciją; lengvai ir greitai įsijausti į situaciją ar atsiriboti nuo nemalonios situacijos; įjungti (ar išjungti) pašnekovą į pokalbį kada nuspręsite jog to reikia; vertinti situaciją iš skirtingų pozicijų ir tą patį padaryti su pašnekovu;

Modulio temos:

3modulis

 • Submodalumai – patirties struktūros elementai, įtakojantys reakciją į aplinką ir jų keitimas.
 • Erdvinės sinestezijos – asmeninės patirties fiksavimas erdvėje, jų įtaka reakcijai į patirtį ir būdai keisti reakciją.
 • Asociacija ir Disociacija – gebėjimas pasirinkti kaip išgyventi patirtį visiškai pasinėrus į ją ar tarsi stebint iš šono.
 • Inkarai – būsenas keičiantys vaizdiniai, garsiniai, kinestetiniai stimulai.
 • 3 (trys) suvokimo pozicijos – gebėjimas suvokti, įvertinti situaciją iš skirtingų pozicijų.
 • Mosto ir Priklausomybės nutraukimo technikos.

 

 

Trečias modulis: Giluminė ir paviršinė kalbos struktūra.
Mąstymo ir patirties kategorijos pagal R.Diltsą.

Šiame modulyje išmoksite: sutelkti pašnekovo dėmesį į jo kalbą ir atkurti tikslią įvykių eigą; nustatyti kokiame suvokimo lygyje yra sprendžiama problema ir nukreipti dėmesį aukštesnius lygmenis sprendimų paieškai; subalansuoti asmeninius tikslus ir misiją; nustatyti ir aprašyti kaip žmogus daro tai kas jam sekasi bei norimą strategiją perimti sau ar perkelti kitam;

Modulio temos:

4modulis

 • Meta ir Milton – modelis paviršinės ir giluminės kalbos struktūra.
 • Diltso Neuro loginių lygių modelis – mąstymo ir patirties kategorijos.
 • Neuro loginių lygių integravimas asmenybės subalansavimui.
 • Neuro loginių lygių kalibravimas, prisiderinimas prie jų ir pokalbio vedimas.
 • Problemų sprendimas taikant Neuro loginius lygius.
 • Asmeninės Misijos ir Vizijos formulavimas.

 


Ketvirtas modulis: 
Įsitikinimų keitimo instrumentai.

Šiame modulyje išmoksite: 14 verbalinių dėmesio sutelkimo strategijų, kurios taikomos prieštaravimams įveikti pardavimuose, dirbti su įsitikinimais terapijos metu, sakant motyvuojančias kalbas, praplečiant pašnekovo akiratį parodant jam naujas galimybes.

Modulio temos:

6modulis

 • Įsitikinimų/prieštaravimų sandara. Emocijos palydinčios įsitikinimus/prieštaravimus.
 • Orientacija į sprendimą: Problemos vs Sprendimo rėmelis.
 • Palaikančios/motyvuojančios kalbos struktūra: pozityvaus pašnekovo ketinimo paieška, palaikymas ir norimos žinutės transliavimas.
 • Palaikančios/motyvuojančios kalbos įgūdžių lavinimas.
 • Demotyvuojančios kalbos struktūra: negatyvaus pašnekovo ketinimo paieška, palaikymas ir norimos žinutės transliavimas.
 • Palaikančios kalbos įgūdžių lavinimas kai pašnekovas naudoja demotyvuojančią strategiją.
 • Kalbos strategijų naudojimo modeliai siekiant pakeisti įsitikinimus ir asmenybės nuostatas dalykinėse derybose.

Penktas modulis: Meta-programos. Profailingas.

Šiame modulyje: susipažinsite su Meta-Programomis, kurios leidžia suprasti žmonių elgesį ir jo priežastis, prognozuoti jų elgesį; išmoksite sudaryti asmens, darbo vietos, potencialaus kandidato  metaprograminį profilį; suprasti jo vertybių ir motyvų struktūrą, atpažinti įpročius ir kompleksus, įsitikinimus, tikslus ir jų pasiekimo strategijas.

Modulio temos:
7modulis

 • Kas tai yra Meta-programos ir kaip jos veikia.
 • Profailingo meta-programų sąrašas ir išsamus susipažinimas su jomis:
  – klausimų sąrašas;
  – verbalinė ir neverbalinė kalba;
  – prisiderinimo prie metaprogramos būdai.
 • Grupės dalyvių profilių aprašymas pagal Metaprograminį šabloną.
 • Darbo vietos aprašymas pagal Metaprograminį šabloną.
 • Potencialaus kandidato parinkimas pagal Metaprograminį šabloną.

 

Mokymus veda: Andrius Jarašiūnas

Registracija ir papildoma informacija:
telefonas
+ 370 620 20070 el. paštas andrius@nlpinstitutas.lt