winwinTik vidiniai mokymai pritaikomi padgal įmonės poreikius!

Mokymų kaina: 1500 Eur + PVM
Registracija ir papildoma informacija:
Andrius Jarašiūnas
telefonas
+ 370 620 20070 el. paštas andrius@nlpinstitutas.lt

Derybos, o ypač sėkmingos derybos, yra viena pagrindinių sėkmingo verslo sąlygų. Puikiais derybininkais, pasiekiančiais iškeltus tikslus, kompanija didžiuojasi, jie tampa pavyzdžiu naujokams ir pavydo objektu konkurentams.
Mokymai „NLP metodai derybose“ naujokus įkvėps ir įstatys į reikiamas vėžes, pažengusius paskatins pasitempti ir paanalizuoti kas dar galėtų būti geriau, o profesionalams tai puiki treniruotė ypatingoms detalėms ir smulkmenos ištobulinti.

Kodėl rinktis šiuos mokymus?
Mūsų pasirinktas derybų modelis (Harvardo derybų modelis) iš anksto numato, kad derybose susitarti įmanoma, būtent tokie įgūdžiai lavinami mokymų metu.
Mokymai sukurti taip, kad kiekviena nagrinėjamą temą lydi derybinė praktika, realios derybinės situacijos, bei dalyvių paruošti derybiniai atvejai.
Programa apima visus profesionaliam derybininkui reikalingus įgūdžius: emocijų atpažinimą, derybinių tikslų kėlimą, pozicines derybas, prieštaravimų įveikimą, oponento dėmesio valdymą ir daugelį kitų.

Šių derybiniai įgūdžiai leis Jums pasiekti savo derybinius tikslus!

Mokymai skirti:
Verslo savininkams, vadovams, pardavimų vadybininkams, personalo vadovams, konsultantams ir visiems tiems, kas nuolat derisi, susiduria su klientų prieštaravimams, turi motyvuoti darbuotojus bei yra orientuoti į konstruktyvų dialogą, komunikacinių tikslų pasiekimą, pašnekovo įtikinimą.

NLP deryboseMokymų forma ir metodai:
– Mokymų metu, per praktiką, susipažįstama su visomis temomis.
– Visos strategijos yra demonstruojamos ir aptariamos su dalyviais.
– Mokymų dalyviai aprūpinami dalomąja medžiaga ir visomis reikalingomis mokymuisi priemonėmis.
– Įgūdžių lavinimui dalyviai gauna derybininkų darbo knygą „NLP derybose“

 

Detali mokymų programa

1 diena.

 • Kas yra ir kas nėra derybos? Derybų scenarijai.
 • Pagrindinės Harvardo derybų modelio taisyklės.
 • Emocinės derybininkų reakcijos išgirdus pasiūlymą. Kaip jas atpažinti ir ką jos reiškia.
 • Derybinių tikslų formulavimas. Argumentų parinkimas. Oponento tikslų atskleidimas.
 • Orientacija į sprendimą: Problemos vs Sprendimo rėmelis. SCORE modelis.
 • Pasitikėjimo atmosferos kūrimas: derybininko asmenybė vs derybų objektas. Dvigubo susidomėjimo modelis.

2 diena.

 • Žmogaus ir problemos atskyrimas. Disociacija (nepriimti situacijos asmeniškai) derybose.
 • Oponento dėmesio valdymas metaprogramų pagalba: nuo/link, aktyvus/pasyvus, atrankos kriterijai.
 • Pozicinės derybos: III situacijos suvokimo pozicijų modelis derybose.
 • Oponento prieštaravimų ir įsitikinimų įveikimas: kitos prasmės (kriterijaus) ar konteksto įvedimas į derybas. Refreimingas.
 • Dalyvių derybinių situacijų modeliavimas.

Mokymus veda: Andrius Jarašiūnas

Registracija ir papildoma informacija:
telefonas
+ 370 620 20070 el. paštas andrius@nlpinstitutas.lt