Šiuolaikinio NLP Instituto filialas Lietuvoje

Pirmieji Šiuolaikinio NLP Instituto žingsniai Lietuvoje žengti dar 2011 metais, kai grupė entuziastų pasikvietė M. Pelechatyj į Lietuvą, pravesti kursą NLP Praktikas. Dalyvių buvo virš 30, visi smalsūs, aktyvūs, besidomintys. 9 mokymų dienos praskriejo kaip viena ir jau skirstantis pasklido kalbos, kad norėtųsi tokių mokymų daugiau ir dažniau, ir, pagal galimybes, gimtąja kalba. Po to sekė „Praktiniai prieštaravimų įveikimo įgūdžių“ programa, dar vienas NLP praktiko kursas, 2012 rudenį pagaliau įvyko NLP Meistro „Kompleksinio modeliavimo“ kursas.

Taip gimė Šiuolaikinio NLP Instituto filialo Lietuvoje idėja, ir šiandien mes turime parengtus kvalifikuotus NLP trenerius vedančius šias profesionalias ir sertifikuotas NLP programas: NLP Praktikas, Šiuolaikinis NLP Derybose „Harvardo derybų modelis“, Praktiniai prieštaravimų įveikimo įgūdžiai (sleight of mouth): derybose, atsakant į klientų prieštaravimus, motyvuojant darbuotojus. Taip pat džiaugiamės, kad jums pasiekiamos mūsų išleistos specializuotas NLP knygos: „Sertifikuotas NLP Praktiko kursas“ ir „NLP derybose“ – jas galima įsigyti susisiekus su mumis.

Šiuolaikinio NLP Institutas vienas iš tų mokymo centrų, kurie laikosi NLP mokymo kokybės standarto.

  1. Šiuolaikinio NLP Institutas specializuojasi NLP taikyme šiose srityse – versle (pardavimai, derybos), sporte (psichologinis sportininkų rengimas ir palaikymas), švietime (nlp pagrindai mokytojams), individualiose konsultacijose (asmeninė terapija, koučingas). Mes ieškome ir pateikiame individualų sprendimą, NLP įsisavinimui, prisiderindami prie kliento poreikių.
  2. Mes tęsiame ir puoselėjame geriausias R.Bandlerio, Dž. Grinderio, R. Diltso, Steve ir Conira Andreasų, D.Gordono mokyklų tradicijas bei įtraukiame į savo mokymus visus šiuolaikinius NLP atradimus.
  3. Mūsų treneriai pasižymi aukšta kvalifikacija ir didele patirtimi konsultuojant ir vedant mokymus individualiai ir sesijas įmonėms, organizacijoms. Jie malonios, gyvenimu besidžiaugiančios ir charizmatiškos asmenybės.
  4. Mokymų metu mes kuriam tokią mokymosi aplinką, kurioje lavinamas dalyvių gebėjimas laisvai ir lengvai taikyti NLP įgūdžius, bet kurioje gyvenimo ar veiklos srityje.
  5. Mūsų specializuotos programos yra skirtos asmenybės augimui, norimų pokyčių pasiekimui, kūrybiniam gyvenimo modeliavimui.

Kaip NLP mokoma pas mus?

  • NLP pritaikomas bene visose gyvenimo srityse. Tad trumpai apibrėšime tai kaip vyksta asmeninė sesija, modeliavimas – mokymasis iš sėkmingo žmogaus ir mokymai vadovaujantis NLP principais.
  • Asmeninė sesija(-os) vyksta susitikus NLP specialistui ir klientui. Klientas įvardina klausimą, kuris jam aktualus ir vyksta pokalbis, kurio metu NLP specialistas taikydamas NLP įgūdžius padeda išspręsti klientui klausimą arba rasti galimus sprendimo būdus. Kartais, esant sudėtingesniems klausimams, vyksta ne viena, o kelios sesijos su užduotimis, kurias turi atlikti klientas, tarp sesijų. Asmeninių sesijų eigoje klientas išmoksta laikytis NLP principų ir jais vadovautis. Tokį asmeninių pokalbių ir pokyčių pavyzdį puikiai aprašo Laurent Gounelle savo knygoje „Dievas visada keliauja incognito“.
  • Modeliavimas taikomas tada kai norima išmokti kažko, ką kitas žmogus daro puikiai. Mokymasis vyksta sąmoningai ir nesąmoningai. Nesąmoningai mokomės visi! Pavyzdžiui patekę į naują aplinką kažkokiu būdu pritampame prie jos ir supanašėjame, perimame tos aplinkos įpročius. Sąmoningai mokomės tada kai klausiam to žmogaus iš kurio mokomės – kaip jis tai daro? Su NLP susipažinęs žmogus gali labai tiksliai aprašyti sėkmingus kitų žmonių įgūdžius bei strategijas ir išmokti to pats. Kas dar vertingo – toks žmogus gali apmokyti kitus žmones šių sėkmingų strategijų. Dauguma patarimų knygų „Kaip padaryti… tapti… išmokti … pasiekti…“ yra parašytos vadovaujantis NLP principais, tačiau ne visos jos išbaigtos. Kitaip sakant, kai modelis paviršutiniškas – maždaug toks: būk drąsus, suimk gyvenimą į savo rankas, vizualizuok ateitį – žmogus patiki idėja, tačiau ne perima strategijos – jei nėra parašyta kaip tikslai būti drąsiu, ką tai reiškia būti drąsiu, kaip tai pamatuojama, kaip tai pasiekiama – tikimybė, kad patarimai suveiks maža. Viena iš, mūsų akimis žiūrint, tiksliausiai aprašytų strategijų kurią galite paimti kaip pavyzdį yra Allen Carr „Lengvas būdas mesti rūkyti“.
  • Mokymai taikant NLP principus – pagrindinis skirtumas, kuo skiriasi mokymai sukonstruoti vadovaujantis NLP principais iš visų kitų mokymų, atsakymai į klausimus: Kaip tiksliai tai daryti? Kaip pamatuoti mokymų rezultatą? Tai reiškia, kad po tokių mokymų žmogus gali (turi) labai konkrečiai ir tiksliai įvardinti tai ko jis išmoko. Sutiksite su tuo, kad atsakymai: aš labiau pasitikėsiu savim pardavimuose ir aš išmokau sutelkti pašnekovo dėmesį į sprendimų paiešką taikydamas XYZ metodą Pirmas atsakymas yra labiau apibendrintas, o antru atveju skamba konkretus pasiekimas. Žmogus dalyvavęs NLP mokymuose gali išmokyti kitą žmogų to ką jau moka pats. Iš tikrųjų taip ir vyksta sėkmingos patirties perkėlimas/perdavimas vienas kitam. Puikus to pavyzdys NLP Praktiko, Harvardo derybų modelio, Praktiniai prieštaravimų įveikimo įgūdžių mokymai, kuriuos rengiame mes taip, kad jų dalyviai sėkmingai perteikia įgytas žinias savo kolegoms.