Neuro-Linguistic Programing (NLP) is the discipline whose domain is the structure of subjective experience.

(R. Dilts, J.Grinder, R.Bandler, L.C. Bandler, J. DeLozier. Neuro-Linguistic Programming: Volume I (The Study of the Structure of Subjective Experience). 1980)

NeuroLingvistinis Programavimas (NLP) – tai žinių, tyrinėjančių subjektyviąją žmonių patirtį, sritis, kurios tikslas sukurti patirties aprašymo būdą, atrasti patirties modeliavimo (perėmimo) mechanizmus ir būdus, tam, kad aprašyti, perimti patirtį ir perduoti (išmokyti) ją kitam žmogui.

Terminas NeuroLingvistinis Programavimas kyla iš trijų, kartu veikiančių, sričių:

  • Neurologijos – kuri tyrinėja mąstymą ir jo metu vykstančius procesus.
  • Lingvistikos – kuri tyrinėja tai, kaip žmogus vartoja kalbą ir kokią įtaką kalba daro jam.
  • Programavimo – kuris tyrinėja tai, kaip mes planuojam ir atliekam veiksmus, kad pasiektume norimą tikslą.

NeuroLingvistinio Programavimo (NLP) požiūris į žmonių gyvenimą ir patirtį yra kaip į sisteminį procesą turintį savitą struktūrą. Būtent tai ir leidžia tyrinėti ir perprasti sėkmingą žmonių patirtį, kurią dar dažnai vadina intuicija, talentu, dievo dovana ir pan.

Šie šeši principai yra laikomi NLP pagrindu:

  1. Jūs pats – jūsų emocinė būsena ir įgūdžių lygis.

Būtent Jūs esate svarbiausia bet kokios NLP intervencijos dalis. Savo poelgiais parodote kas ir koks yra NLP realybėje. Kaip bet kuris instrumentas gali būti panaudotas kurti gėriui ar griauti jį, taip pat ir NLP gali būti taikomas geriems ir blogiems tikslams. Jūsų asmeninė sėkmė priklauso nuo Jūsų įgūdžių lygio, nuo gebėjimo būti išradingu ir sumaniai naudotis turimais resursais. Kuo labiau kongruentus būsite, tuo didesnė sėkmė lydės. Kongruencija (Congruence) – tai Jūsų tikslų, įsitikinimų ir vertybių sutapimas su Jūsų žodžiais ir poelgiais – „darau ką sakau, sakau tai ką darau“.

  1. Bazinės NLP prielaidos (Presuppositions) – NLP principai.

Bazinės NLP prielaidos – tai pagrindiniai NLP principai, idėjos ir įsitikinimai, kurie yra savaime suprantami, t.y. laikomi tiesa ir rekomenduojama jais vadovautis.

  1. Darna (Raporrt) – tarpusavio supratimas, kokybiški santykiai su aplinkiniais.

Darna – tai tokie tarpusavio santykiai, kurie pasireiškia abipusiu pasitikėjimu ir atsiliepimu (reakcija). Darna pasiekiama suprantant ir su pagarba priimant tai, kaip kitas žmogus mato pasaulį. Tai tarsi kalbėjimas kito žmogaus kalba. Darna yra efektyvios komunikacijos pagrindas. Kai jūs esate darnoje su pašnekovu jis jaučiasi suprastas ir tuo pačiu atsako pašnekovui. Darną galima sukurti įvairiuose lygiuose, tačiau pagrindinis reikalavimas – dėmesys ir pagarba pašnekovui.

  1. Rezultatas (Outcome) – žinojimas ko siekiate.

Pagrindinis NLP įgūdis yra aiškus žinojimas ir tikslus formulavimas to ką norite pasiekti, ir gebėjimas išsiaiškinti ką nori pasiekti kiti žmonės. NLP moko kiekvienoje situacijoje galvoti apie tai ko siekiama, tam kad kiekvienas žmogus galėtų veikti kuo tikslingiau ir efektyviau. Rezultatas – yra tai ko jūs norite, užduotis yra tai ką jūs atliekate siekdami savo tikslo. Į rezultatą orientuotas mąstymas turi tris esminius elementus:

Dabarties žinojimas – suvokimas kur jūs esate dabar

Siekiamybės žinojimas – suvokimas ką norėtumėte pasiekti, kur norėtumėte būti

Asmeninės strategijos planavimas – aiškus numatymas kaip iš dabartinės situacijos nukeliauti į norimą situaciją pasitelkiant tuos resursus, kurie pasiekiami ar randant naujus.

  1. Grįžtamasis ryšys (Feedback) – iš ko suprasite jog pasiekėte savo tikslą?

Kai žinote ko norite, ko siekiate turite atkreipti dėmesį į savo elgesį ir jo rezultatus, kad suprastumėte ką turite daryti toliau. Į ką reikia atkreipti dėmesį? Ar jūsų grįžtamasis ryšys teisingas ir tikslus? Grįžtamasis ryšys tai dėmesio sutelkimas į savo pojūčius (sensorinė patirtis): tai ką jūs matote, girdite, jaučiate. Jūsų pojūčiai yra vienintelis tikslus būdas gauti teisingą grįžtamąjį ryšį. Būtent jie formuoja jūsų vidinio pasaulio (subjektyvios patirties) kontūrus. Informacija, kurią gaunate per savo pojūčius leidžia jums suprasti kur jūs esate palyginus su tikslu – artėjate ar tolstate?

  1. Lankstumas (Flexibility) – jei gaunate kitokį rezultatą nei tikėjotės, reikia keisti elgesį.

Kai žinote ko norite ir, grįžtamojo ryšio dėka, suvokiate ką sukuria jūsų poelgiai, galite kurti naujas ar tobulinti esamas tikslo siekimo strategijas. Kuo daugiau – pasirinkimų kaip reaguoti emociškai, skirtingų bendravimo stilių, skirtingų strategijų – tuo geresni bus jūsų rezultatai. NLP skatina pasirinkimą paremtą aiškiu tikslo matymu, darna grįstais santykiais ir aiškiu suvokimu to ką darote.

(Joseph O‘Connor. The NLP Workbook. 2001.)